fbpx

Kontakt

Biuro@sektorenergetyki.pl
(+48) 789 161 420

Aktualny kod rabatowy “MAJÓWKA2024”

Zapisz się już dziś i skorzystaj z promocji!

Okresowe pomiary instalacji elektrycznej

Właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek przeprowadzania regularnych przeglądów i konserwacji instalacji elektrycznych wynika to z obowiązujących przepisów budowlanych. Takie pomiary instalacji elektrycznej mają na celu uchronienie przed usterkami i zapewnienie bezpiecznej eksploatacji. Obowiązkowe pomiary elektryczne powinny odbywać się co pięć lat.

Co jest sprawdzane podczas okresowej kontroli instalacji?

Według normy HD 60364 wykonuje się zarówno oględziny jak i próby instalacji elektrycznej. Oględziny polegają na zbadaniu instalacji za pomocą zmysłów: wzoru, słuchu i dotyku przez osobę do tego uprawnioną i przeszkoloną. Oględziny mają upewnić, że elektryka została dobrze dostosowana i przyłączona. Następnym krokiem są próby instalacji elektrycznej. Próby odbywają się przy użyciu środków pomiarowych, które sprawdzają jej wydajność i efektywność. W zakres takich prób wchodzi między innymi sprawdzenie ciągłości przewodów, pomiar rezystencji izolacji, próby działania zabezpieczeń przeciwporażeniowych i działania ochrony przeciwporażeniowej. Sprawdza się również wyłączniki różnicowo- i nadmiarowo-prądowe, które chronią instalację elektryczną przed przebiciem i zwarciem.

 

Na koniec kontroli instalacji elektrycznej serwisant sporządza protokół, gdzie zapisuje wyniki oględzin i prób, notuje ewentualne nieprawidłowości oraz zawiera wskazówki dobrego utrzymania instalacji elektrycznej, aby mogła być dalej eksploatowana w sposób poprawny.

pomiary-1
Kiedy powinna się odbyć kontrola instalacji elektrycznej?

Kontrola instalacji elektrycznej powinna się odbywać co 5 lat oraz gdy nieruchomość zostaje oddana do użytku lub gdy w instalacji elektrycznej zostały wprowadzone istotne zmiany. Taka kontrola powinna się odbyć również w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych niezależnych od obiektu, jak na przykład warunki atmosferyczne: uderzenie pioruna, pożar, powódź, intensywne opady, które dają podejrzenie, że instalacja mogła ulec uszkodzeniu.

Kto może przeprowadzić taką kontrolę?

Osoba wykonująca pomiary instalacji elektrycznej oraz piorunochronnej powinna posiadać wykształcenie zawodowe elektryczne oraz posiadać odpowiednie certyfikaty kwalifikacyjne. Niezbędne są uprawnienia SEP potwierdzające kwalifikacje w grupie G1 elektryczne wykonane wraz z pomiarami. Fachowiec wykonujący pomiary instalacji musi mieć uprawnienia co najmniej w zakresie eksploatacji E, jeżeli posiada jedynie ten zakres, protokół z pomiarów powinna podpisać osoba posiadająca uprawnienia G1 w zakresie dozoru D.

Wykonywanie początkowych i okresowych pomiarów instalacji elektrycznej jest niezbędne do utrzymania bezpieczeństwa jej użytkowników. Jest to również ważne podczas ubiegania się o ewentualne odszkodowanie od ubezpieczyciela w razie nieszczęśliwego zdarzenia wynikającego na przykład ze zwarcia w elektryce. Należy też pamiętać, jak ważne jest przechowanie odpowiedniej dokumentacji i protokołu sporządzonego przez eksperta od pomiarów elektrycznych.

Zadzwoń