fbpx

Kontakt

Biuro@sektorenergetyki.pl
(+48) 789 161 420

Aktualny kod rabatowy “MAJÓWKA2024”

Zapisz się już dziś i skorzystaj z promocji!

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

Podczas przeprowadzanego egzaminu wymagana jest kamerka, mikrofon oraz dowód osobisty. Może być to laptop tudzież telefon komórkowy z zainstalowaną aplikacją ClickMeeting.

Dowód osobisty

SZKOLENIE ORAZ EGZAMIN TEGO SAMEGO DNIA!

PRZEBIEG SZKOLENIA POMIAROWEGO:

11. WYKONYWANIE POMIARÓW:
  • Ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych
  • Pomiary rezystancji izolacji
  • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • Pomiary wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych
  • Pomiary rezystancji uziemień
  • Pomiary rezystywności gruntu
  • Badanie elektronarzędz
  • Badanie sprzętu ochronnego i dielektrycznego

DLA KOGO UPRAWNIANIA ELEKTRYCZNE?

Przede wszystkim uczestnikiem szkolenia może być osoba wykonująca zadania związane z eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne. Przykładem są serwisanci, instalatorzy, monterzy..

JAK PRZEBIEGA EGZAMIN PAŃSTOWY NA UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE?

Bezpośrednio po przeprowadzonym szkoleniu przez naszych wykładowców Komisja Państwowa przeprowadza egzamin ustny, który składa się z kilku pytań odnośnie danej grupy.  Szkolenia wprowadzające trwają 3 godziny, aczkolwiek  prowadzone są przez wykładowców z wieloletnim doświadczeniem, co przekłada się na wysoką zdawalność.

OSOBY PRZYSTĘPUJĄCE DO EGZAMINU Z EKSPLOATACJI POWINNY WYKAZAĆ SIĘ WIEDZĄ:

OSOBY PRZYSTĘPUJĄCE DO EGZAMINU Z DOZORU POWINNY WYKAZAĆ SIĘ WIEDZĄ:

TERMINY SZKOLEŃ I EGZAMINÓW UPRAWNIEŃ ELEKTRYCZNYCH (POMIAROWYCH)

Prowadzimy szkolenia wraz z egzaminem Państwowym 6 dni w tygodniu. 

Zadzwoń