fbpx

Kontakt

Biuro@sektorenergetyki.pl
(+48) 789 161 420

Aktualny kod rabatowy “MAJÓWKA2024”

Zapisz się już dziś i skorzystaj z promocji!

Kto powinien posiadać uprawnienia SEP?

Uprawnienia kwalifikacyjne są niezbędnym elementem w wykonywaniu pracy przez niektóre zawody. Jednak kto powinien je wyrobić? Często nie wydaje się to takie oczywiste – wszystkim nam od razu na myśl przychodzą elektrycy lub gazownicy, ale kto poza nimi powinien zainteresować się wyrobieniem uprawnień?

Uprawnienia SEP powinny posiadać osoby, które wykonują prace związane z:

  • eksploatacją, montażem, dozorem lub naprawą urządzeń elektrycznych, 
  • projektowaniem, montażem, konserwacją, dozorem i naprawą instalacji gazowych oraz urządzeń przemysłowych, 
  • projektowaniem, budową, eksploatacją i utrzymaniem sieci ciepłowniczych oraz instalacji i urządzeń przemysłowych związanych z produkcją i dystrybucją ciepła.

Dokładniej rzecz biorąc, uprawnień potrzebuje każda osoba, która ma kontakt z wyżej wymienionymi czynnościami w swojej pracy lub w życiu codziennym. Posiadanie odpowiednich uprawnień jest niezbędne w zapobieganiu niebezpieczeństwu w pracy z gazem lub elektryką i pomaga zapewnić bezpieczeństwo naszym klientom lub najbliższym.

Jakie są najpopularniejsze zawody związane z elektryką, które powinny posiadać uprawnienia? Oto kilka przykładów. 

Elektrycy – to dosyć oczywiste, ale nie można pominąć tak ważnego zawodu. Elektrycy wykonują prace związane z instalacją, naprawą i konserwacją urządzeń elektrycznych i muszą posiadać odpowiednie uprawnienia elektryczne (E+D lub samo E/samo D*). Osoby pracujące w tym zawodzie na konkretnych stanowiskach powinny mieć uprawnienia kwalifikacyjne odpowiednie do swoich zadań, włącznie z elektrykami budowlanymi, elektrykami przemysłowymi, elektrykami samochodowymi i innymi.

Pracownicy przemysłowi – wiele branż przemysłowych wymaga pracowników, którzy mają wiedzę na temat instalacji i obsługi urządzeń elektrycznych, takich jak roboty przemysłowe, maszyny wytwarzające i urządzenia sterujące. Wymagane uprawnienia elektryczne mogą różnić się w zależności od specyfiki pracy.

Inżynierowie – odpowiedzialni są za projektowanie urządzeń i systemów elektrycznych. Powinni posiadać uprawnienia elektryczne, aby zapewnić, że ich projekty są zgodne z przepisami i bezpieczne w użyciu.

Pracownicy sektora publicznego – mnóstwo prac publicznych wymaga kontaktu z urządzeniami elektrycznymi tj. oświetlenie uliczne, systemy alarmowe i centrale telefoniczne. Wymagane uprawnienia, tak jak w powyższych przypadkach, powinny być zależne od specyfiki pracy.

* E – eksploatacja, D – dozór.

 

Jeśli chodzi o sektor ciepłowniczy, najpopularniejszymi zawodami są:

Specjaliści ds. energetyki – wiele prac związanych z produkcją, dystrybucją i zarządzaniem ciepłem wymaga wiedzy na temat kwestii technicznych, bezpieczeństwa, regulacji i norm prawnych. 

Operatorzy i technicy ciepłowni – osoby pracujące w ciepłowniach, zarówno w elektrowniach cieplnych jak i zakładach przemysłowych, muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia ciepłownicze. Operatorzy ciepłowni odpowiadają za przetwarzanie paliwa na ciepło i prąd, a technicy zajmują się utrzymaniem i naprawą urządzeń.

Projektanci i inspektorzy – specjaliści zajmujący się projektowaniem i inspekcją systemów ciepłowniczych muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia ciepłownicze. Chodzi tutaj, podobnie jak w przypadku inżynierów, o gwarancję bezpieczeństwa i zgodności z przepisami. 

Pracownicy sektora publicznego – tak jak w przypadku uprawnień elektrycznych, pracownicy sektora publicznego mogą pracować z systemami ciepłowniczymi, z oświetleniem i ogrzewaniem publicznych budynków. Uprawnienia będą tutaj niezbędne, jednak ich zakres zależy od specyfiki wykonywanej pracy.

 

Do grupy, która powinna być zainteresowana uprawnieniami gazowymi zalicza się:

Techników gazowych – osoby pracujące w branży gazowej, zarówno w sieciach gazowych, jak i zakładach przemysłowych, muszą posiadać uprawnienia gazowe. Technicy gazowi zajmują się montażem, konserwacją i naprawą instalacji gazowych oraz urządzeń przemysłowych.

Projektanci i inspektorzy – podobnie jak wcześniej, są to osoby, które zajmują się projektowaniem i inspekcją systemów gazowych. Muszą mieć kwalifikacje i uprawnienia w celu gwarancji, że projekty są zgodne z przepisami i bezpieczne w użyciu.

Pracownicy sektora publicznego – również pojawiają się i w tym podpunkcie zważywszy na to, że mogą wykonywać prace z systemami gazowymi (ogrzewanie publicznych budynków).

Wiele prac związanych z dystrybucją i zarządzaniem gazem wymaga wiedzy na temat kwestii technicznych, bezpieczeństwa, regulacji i norm prawnych. Wymagane uprawnienia gazowe zależą od specyfiki pracy, takie jak kwalifikacje operatora sieci gazowej lub specjalisty ds. technicznych urządzeń przemysłowych.

 

Warto pamiętać, że od 1 lipca 2022 roku weszło nowe rozporządzenie dotyczące potwierdzenia kwalifikacji przed przystąpieniem do starania się o uprawnienia kwalifikacyjne (SEP), więcej o tym możesz przeczytać TUTAJ

Zadzwoń