fbpx

Kontakt

Biuro@sektorenergetyki.pl
(+48) 789 161 420

Aktualny kod rabatowy “MAJÓWKA2024”

Zapisz się już dziś i skorzystaj z promocji!

Co to są uprawnienia dozorowe D i po co są potrzebne?

Uprawnienia dozorowe D to zezwolenia przyznawane przez komisje kwalifikacyjne będące w spisie Urzędu Regulacji Energetyki w Polsce na mocy odpowiednich przepisów. Te uprawnienia służą przede wszystkim do nadzoru nad wszelkimi instalacjami i urządzeniami energetycznymi przepływu prądu czy gazu, ale także pozwalają na obsługę, naprawę, konserwację. 

Uprawnienia energetyczne: dozorowe

Uprawnienia dozoru D są niezbędne dla osób pracujących jako dozorujący i odbierający instalację po remoncie czy budowie i którzy mają za zadanie zapewnić bezpieczne i zgodne z obowiązującymi standardami działanie urządzeń oraz sieci.

Aby zdobyć te uprawnienia, wymagane jest wykazanie się odpowiednią wiedzą i doświadczeniem zawodowym, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Konieczne jest także spełnienie określonych wymagań związanych z ukończeniem szkolenia obejmującego przepisy, normy oraz praktyczne aspekty dozoru energetycznego. Osoba posiadająca uprawnienia dozorowe D musi także dysponować kompletną wiedzą na temat technicznych i praktycznych aspektów systemów energetycznych.

dozorowe-d-2
Jaki jest podział uprawnień dozorowych SEP?

Uprawnienia dozorowe w grupie G1 – obejmują różnorodne prace związane z instalacjami elektrycznymi, modernizacją lub naprawą instalacji wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej. Osoby posiadające uprawnienia SEP D1 odpowiadają modernizację, konserwację, odbiory oraz przeglądy instalacji elektrycznych.

Uprawnienia dozorowe w grupie G2 – obejmują nadzór nad urządzeniami energetycznymi związanymi z ciepłownictwem  i chłodnictwem, jak na przykład klimatyzacja, w tym regularne monitorowanie ich pracy, kontrolę parametrów, przeglądy techniczne, konserwację oraz ewentualne naprawy. Osoby z uprawnieniami D są w stanie skutecznie zapobiegać awariom, dbać o prawidłową eksploatację urządzeń i utrzymanie właściwych standardów bezpieczeństwa.

Uprawnienia dozorowe w grupie G3 – wymagają od specjalistów szczegółowej wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej w dziedzinie urządzeń gazowych. Osoby te są wyszkolone w identyfikacji potencjalnych zagrożeń związanym z takimi instalacjami oraz w podejmowaniu działań w celu minimalizacji tych ryzyk.

Jak zdobyć uprawnienia dozorowe?

Aby zdobyć uprawnienia dozorowe D należy pozytywnie zaliczyć egzamin przeprowadzony przez komisję kwalifikacyjną z zakresu dozoru elektrycznego, ciepłowniczego lub gazowego, zależnie od indywidualnych potrzeb. Szkolenia i egzamin z dozoru przeprowadzany jest przez Sektor Energetyki 7 dni w tygodniu. Podczas egzaminu sprawdzana jest teoretyczna, jak i praktyczna związana z dozorem. Omawiane są przepisy, normy i procedury obowiązujące w danej branży, a także technologie i urządzenia stosowane w pracy dozorowej. Po pomyślnym zdaniu egzaminu, uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający posiadanie uprawnień dozorowych D w danej grupie energetycznej.

Uprawnienia dozorowe potwierdzają kwalifikacje zawodowe na poziomie możliwości podbijania przeglądów gwarancji i konserwacji. Są niezbędne, aby warunki przeglądu i gwarancji obowiązywały, dlatego są tak ważne, aby fachowcy je posiadali.

Zadzwoń