fbpx

Kontakt

Biuro@sektorenergetyki.pl
(+48) 789 161 420

Aktualny kod rabatowy “MAJÓWKA2024”

Zapisz się już dziś i skorzystaj z promocji!

Na czym polega praca Elektryka?

Elektryk jest osobą, która zajmuje się instalowaniem, naprawianiem i konserwacją systemów elektrycznych w budynkach mieszkalnych, biurowych i przemysłowych. Jest to ważna i odpowiedzialna praca, ponieważ systemy elektryczne są niezbędne do codziennego funkcjonowania współczesnego społeczeństwa.

Aby zostać elektrykiem, trzeba ukończyć odpowiednie szkolenie i zdobyć wymagane kwalifikacje. W większości krajów istnieją specjalne programy szkoleniowe, które obejmują zarówno teorię, jak i praktykę. Po ukończeniu szkolenia i zdobyciu odpowiednich kwalifikacji, elektryk może zacząć pracować w swoim zawodzie.

W dn. 1 lipca 2022 r. wprowadzono nowe rozporządzenie dot. przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych (możesz zapoznać się z nim Tutaj)

Elektryk musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu elektryki i elektroniki, aby móc skutecznie wykonywać swoją pracę. Musi on również być w stanie czytać i rozumieć schematy elektryczne, aby móc zidentyfikować problemy i znaleźć rozwiązania. Dodatkowo elektryk powinien być w stanie obsługiwać specjalistyczne narzędzia i urządzenia. W zależności od tego, gdzie pracuje elektryk, może on mieć różne obowiązki, np. instalowanie nowych systemów elektrycznych w budynkach lub naprawianie uszkodzonych instalacji elektrycznych.

UPRAWNIENIA DLA ELEKTRYKA

Uprawnienia elektryka to pozwolenia, które uprawniają osobę posiadającą je do wykonywania pracy elektryka w określonym zakresie. Uprawnienia elektryka są wydawane przez odpowiednie organy po ukończeniu specjalistycznego kursu i zdaniu egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Uprawnienia elektryka mogą być wydawane na różne poziomy i mogą uprawniać do wykonywania różnych zadań związanych z elektryką, w zależności od stopnia zaawansowania i specjalizacji.

Uprawnienia energetyczne są potrzebne do wykonywania prac elektrycznych w zakresie niskiego napięcia lub w wysokiego napięcia. Uprawnienia G1 obejmują m.in. wykonywanie instalacji elektrycznych w budynkach, naprawę uszkodzonych instalacji elektrycznych, montaż i konserwację urządzeń elektrycznych oraz przeprowadzanie pomiarów elektrycznych. Osoby posiadające uprawnienia G1 mogą wykonywać prace elektryczne w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz w obiektach przemysłowych i handlowych.

ZAKRES PUNKTOWY GRUPY G1 – ELEKTRYCZNE

Poniżej przedstawiamy pełny zakres punktowy uprawnień G1-Elektrycznych, które można uzyskać podczas egzaminu u naszej Komisji Państwowej

1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej energii elektrycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV
3. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 30 kV
4. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV
5. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV
6. Zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW
7. Urządzenia elektrotermiczne
8. Urządzenia do elektrolizy
9. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
10. Elektryczna sieć trakcyjna
11. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
13. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-12

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE I EGZAMIN?

Możesz dokonać zapisu poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 789161420 lub przejść bezpośrednio na naszej stronie do zakładki TERMINARZ
gdzie możesz wybrać dogodny dzień oraz godzinę szkolenia i egzaminu. 

Zadzwoń