fbpx

Kontakt

Biuro@sektorenergetyki.pl
(+48) 789 161 420

Aktualny kod rabatowy “MAJÓWKA2024”

Zapisz się już dziś i skorzystaj z promocji!

Jakie wybrać urządzenie pomiarowe?

Na rynku dostępna jest szeroka gama przyrządów do pomiaru parametrów elektrycznych. Obejmuje liczniki mierzące pojedynczą ilość energii elektrycznej, liczniki wielofunkcyjne i kompleksowe. Bardziej zaawansowane modele pozwalają kontrolować jakość zasilania.

Co najważniejsze?

Mierniki indukcyjności, zwane również induktorami, działają na zasadzie działania omomierza połączonego szeregowo z magnetoelektrycznym układem pomiarowym. Zasilanie DC układu pomiarowego odbywa się za pomocą wbudowanego generatora, napędzanego ręcznie. W ten sposób urządzenie nie wymaga źródła zasilania. Należy podkreślić, że pomiary są niezależne od prędkości obrotowej korby generatora, którą uzyskuje się dzięki mechanicznemu stabilizatorowi obrotów. Do zalet tego typu urządzeń należy przede wszystkim duża moc generatora, dzięki czemu można mierzyć rezystancję izolacji długich linii kablowych. Zwłaszcza w przypadku długich linii na wynik pomiaru może mieć wpływ pojemność między przewodami lub między przewodem a pancerzem. W indukcyjnym mierniku rezystancji izolacji wpływ niektórych czynników zewnętrznych, takich jak temperatura, korygowany jest pokrętłem.

Przenośny elektroniczny miernik rezystancji izolacji, który dzięki małej i kompaktowej obudowie może być używany niemal wszędzie. Nowoczesne mierniki charakteryzują się bardzo szerokim zakresem rezystancji izolacji, który może sięgać nawet 20 GΩ. Istotne jest, aby miernik automatycznie rozładowywał badany obiekt po zakończeniu pomiaru. Ważna jest również automatyczna kompensacja rezystancji przewodów pomiarowych. Pamięć podręczna pomiarów z pewnością by się przydała. Warto wspomnieć, że dzięki szerokiemu zakresowi napięć pomiary można wykonywać nie tylko w instalacjach, ale także w transformatorach czy silnikach elektrycznych. W niektórych modelach stosuje się ograniczenie prądu, aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym i uszkodzeniu przypadkowo pozostawionych odbiorników podłączonych do zestawu testowego.

Wielofunkcyjne mierniki

Wielofunkcyjne mierniki instalacji elektrycznych cieszą się dużym zainteresowaniem wśród elektryków. Mimo niewielkich rozmiarów pozwalają na pomiar istotnych parametrów instalacji elektrycznych. Funkcjonalność takich urządzeń zależy od możliwości wykonywania pomiarów wielkości elektrycznych, takich jak impedancja pętli zwarcia, parametry wyłączników różnicowoprądowych, rezystancja izolacji, rezystancja uziemienia, ciągłość zabezpieczeń i połączeń wyrównawczych. Niektóre modele umożliwiają dokładny pomiar impedancji pętli zwarcia obwodów L-PE w sieciach z wyłącznikami różnicowoprądowymi bez podtrzymania wyłącznika (pomiar prądu 15 mA, rozdzielczość 0,01). Na rynku dostępne są również modele, które pozwalają rejestrować napięcie AC, a także mierzyć moc i sprawdzać kolejność faz. Zakres zmienia się automatycznie, a pojemność w badanym obwodzie jest rozładowywana.

Oczywiście bardzo przydatna byłaby pamięć pomiarów, która pozwala na przechowywanie do 1000 wartości. Wszystkie zarejestrowane pomiary można przeglądać. Niektóre modele są wyposażone w funkcję obwodu pod napięciem, która pozwala wskazać, czy w obwodzie występuje napięcie. Sygnalizuje możliwe nieprawidłowe podłączenie. Ciekawym rozwiązaniem jest przyrząd wielofunkcyjny, który pełni również funkcję analizatora jakości energii elektrycznej. Dlatego z pewnością przydatne okażą się funkcje związane z pomiarem i rejestracją napięć, prądów, mocy (czynnej, biernej i pozornej) oraz harmonicznych napięcia i prądu oraz anomalii napięcia. Tego typu urządzenie może pełnić funkcję tradycyjnego miernika oraz pełnić funkcje oscyloskopu i analizatora harmonicznych. Przydatny może być pomiar THD napięcia i prądu wszystkich faz. Dzięki dodatkowym akcesoriom można mierzyć temperaturę, wilgotność i natężenie światła.

Multimetry

Multimetry są popularne wśród elektryków i często nazywane są miernikami uniwersalnymi. Niektóre modele mają funkcje przechowywania i odczytu wartości maksymalnej, minimalnej i średniej. Przydatne mogą być również pomiary różnicy względnej i różnicy procentowej. Prawie wszystkie multimetry mają funkcję zatrzymania danych, która odpowiada za ciągłe wyświetlanie wyników pomiarów. Funkcja Peak Hold umożliwia pomiar wartości szczytowej pulsu. W niektórych modelach stosowany jest filtr dolnoprzepustowy do usuwania zakłóceń ze wskazania.

Przydatny może być również stoper. Użytkownik jest informowany o funkcjach i pomiarach wykonywanych przez urządzenie za pośrednictwem wyświetlacza. Ważna jest również ochrona przed przeciążeniem wejścia, zwykle powyżej 1000 V. Bezpieczniki ceramiczne zapewniają dodatkową ochronę. Ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie w niektórych modelach funkcji RMS/MEAN, która pozwala na wyświetlanie wartości skutecznej lub średniej. W ten sposób można uzyskać dokładne odczyty nawet w przypadku wahań mierzonej wielkości. Ciekawymi rozwiązaniami są także mechaniczne zabezpieczenia gniazda wejściowego prądu. Gwarantuje to, że odpowiednie gniazda są dostępne tylko wtedy, gdy przełącznik pomiarowy znajduje się we właściwej pozycji. Bardziej zaawansowane modele mogą być używane z komputerem przez USB. Niektóre multimetry przesyłają dane w czasie rzeczywistym. Przydatna może być również możliwość podłączenia drukarki.

Możesz także kupić mierniki, które mogą wykonywać pomiary różnicowe w stosunku do ostatniej zmierzonej wartości. Niektóre przyrządy pomiarowe umożliwiają pomiary rzeczywistej wartości skutecznej. Przydatny jest również pomiar procentowego wypełnienia impulsu i jego okresu. Producenci oferują uniwersalne mierniki zabudowane w obudowach blaszanych o konstrukcji pozwalającej na przechowywanie przewodów pomiarowych. Ten typ urządzenia ma zwarty kształt i dwuczęściową obudowę. Wbudowana latarka oświetla punkt pomiarowy dla zwiększenia komfortu pracy. Dla zwiększenia wytrzymałości ostrza sondy osłonięte jest ono kapturkiem ochronnym. W dziedzinie multimetrów cyfrowych producenci oferują kompaktowe urządzenia z cęgowymi sondami pomiarowymi. W ten sposób otrzymujesz kompaktowe i małe urządzenie z mikrocęgami przeznaczonymi do pomiaru prądu stałego i przemiennego.

Testery wyłączników różnicow-prądowych

Warto wspomnieć, że wyłączniki różnicowoprądowe stosowane w instalacjach elektrycznych muszą być regularnie oceniane pod kątem zgodności z parametrami technicznymi. Mierzony jest między innymi prąd i czas zadziałania wyłącznika. Do oceny poprawności działania RCD służy najprostsze urządzenie, często nazywane testerem. Pomiary przeprowadzane są przy wartościach prądu od 5 do 1585 mA. Sprawdź również wyłącznik selektywny. W niektórych modelach dokładność wartości prądu przy nominalnym napięciu sieci wynosi ±2%, a czas testu to 40, 150, 200 i 500 milisekund. Dokładność czasu testu nie powinna być większa niż ±5%. Test jest automatycznie powtarzany co 5 sekund dla czasów 40, 150 i 200 milisekund oraz co 12,5 sekundy co 500 milisekund. Podłączenie testera do napięcia fazowego sygnalizowane jest diodami LED. Użytkownik zostanie również poinformowany o prądzie testowym. Typowe napięcie probiercze testera wynosi 3 kV

 

Uniwersalność miernika zależy od możliwości testowania wielu typów wyłączników (AC i A i B, a także zwykłych i selektywnych). Pomiary można wykonywać bez wyzwalania wyłącznika różnicowoprądowego. Zintegrowany tester gniazdek przyda się również do szybkiej identyfikacji błędnych połączeń lub uszkodzonych przewodów ochronnych. Dodatkowo możemy również uzyskać informację o wartości rezystancji uziemienia. Dane mogą być wymieniane z komputerem. Dzięki pamięci wewnętrznej możemy zapisać do 100 zmierzonych wartości. Testery wyłączników różnicowoprądowych są dostępne na rynku z prądem znamionowym lub narastającym prądem probierczym.

Po skonfigurowaniu urządzenia podłącz je do gniazdka. Urządzenie automatycznie włączy się, a ekran zaświeci. Automatyczne pozycjonowanie konfiguracji przewodów podłączonych do gniazd wtykowych. Oczywiście odpowiednie informacje w tym zakresie pojawiają się na wyświetlaczu, np. w postaci piktogramu gniazda wtykowego z przewodami fazowymi. W niektórych modelach użytkownik jest informowany o obecności uziemienia ochronnego i obecności napięcia. Badanie można przeprowadzić tylko wtedy, gdy jednocześnie spełnione są wszystkie warunki pomiaru. Po naciśnięciu przycisku „TEST” zostanie wykonany pomiar, a na wyświetlaczu pojawi się wynik testu. Podczas testu, gdy urządzenie wykryje obecność napięcia dotykowego o wartości większej niż 50 V wysyłając prąd testowy do instalacji, test zostaje zatrzymany i wyświetlany jest symbol trójkąta ostrzegawczego oraz piktogram gniazda wtykowego o wartości 50 V po prawej.

Zadzwoń